1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

انجمن علمی محیط زیست به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند:

کارگاه تاکسیدرمی

مدرس: دکتر پوریا واعظ نیا

🗓زمان: شنبه،۱۸آذر،ساعت ۱۴ تا ۱۶ 

🔸مکان: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،آزمایشگاه جانورشناسی

🔹هزینه کارگاه: ۳۰ هزار تومان (برای دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ۲۰ هزار تومان)

📌آیدی ثبت نام:@Mohitezist_fum

Untitled5

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی