این آزمایشگاه با داشتن تجهیزات نمونه برداری و بررسی های محیطی اقدام به مطالعه زیستگاه های آبی واقع در استان و کشور می کند که می توان به مواردی مانند ارزیابی ذخایر آبزیان در برخی منابع آبی شیرین، نمونه برداری و شناسایی بنتوزها در منابع آبی، بررسی های زیستی آبزیان، تعیین نیازهای غذائی آبزیان، بررسی تاثیر جیره های مختلف غذایی بر روی ماهیان، فعالیت های پژوهشی به منظور تکثیر و پرورش بهینه ماهیان زینتی و غیره از فعالیت های این آزمایشگاه می باشد.

                     

تجهیزات عمومی

ردیف

نام تجهیزات

1

سمپلر

2

الکترو شوکر

3

ترازو

4

سانتریفیوژ هماتوکریت

5

شیکر انکوباتور

6

تانک ازت

7

هواده

8

گرپ

9

یخچال و فریزر

10

مولتی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abzian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی