این آزمایشگاه به منظور انجام فعالیت های تحقیقاتی اساتید،دانشجویان مقطع دکتری و ارشد دانشکده و یا و دانشجویان سایر واحدها (با انجام هماهنگی) استفاده می شود.
همچنین در این آزمایشگاه دروس تئوری گیاهشناسی و اکولوژی گیاهی در مقطع کارشناسی و ارشد برگزار می شود.

 

تجهیزات عمومی

ردیف

نام تجهیزات

1

آون

2

دستگاه خشک کردن نمونه های گیاهی

3

کلونجر

4

هات پلیت

5

ترازو

6

پلات

7

تجهیزات نمونه برداری

8

ژرمیناتور

9

یخچال و فریزر

10

بانک بذر

11

رطوبت سنج

12

دستگاه اندازه گیری شاخص سطح برگ

13

لوکس متر (نور سنج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az giah az giah2

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی