عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
ارزیابی زیست محیطی پروژه منطقه نمونه گردشگری قره سوفاطمه طباطبائی یزدیخاتمه یافته
ارزیابی زیست محیطی پروژه منطقه نمونه گردشگری بند فریمانفاطمه طباطبائی یزدیخاتمه یافته
انتخاب فضای سبز شهری براساس اقلیم محلی حال و آینده (مطالعه موردی: Agropyron cristatum ، Agropyron desertorum و Festuca arundinacea به عنوان گونه های بومی چمن در ایران\\\\\\\\\\\\\\\"آزیتا فراشی - زهرا کریمیانخاتمه یافته
تدوین سند توسعه همه جانبه نگر و پایدار استان خراسان رضوی با رویکرد آمایشی (فاز دوم)آزاده کریمیخاتمه یافته
تدوین سند توسعه همه جانبه نگر و پایدار استان خراسان رضوی با رویکرد آمایشی (فاز اول)آزاده کریمیخاتمه یافته
تدوین سند راهبردی مدیریت سبز دانشگاه تربت حیدریهفاطمه طباطبائی یزدیخاتمه یافته