عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی و برآورد میزان تلفات مربوط به ربایش تاجی گونه های درختی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهددستورانی۱۳۹۴/۰۳/۱۱
مدیریت رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM - مطالعه موردی: جنوب شهراصفهاندستورانی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تغییرات زمانی - مکانی شاخص پوشش گیاهی و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در پارک ملی تندورهآذری۱۳۹۹/۱۲/۱۸
بررسی تاثیر نقش تغییر اقلیم بر الگوی مکانی-زمانی فرسایندگی باران -مطالعه موردی حوزه آبخیز قره قوم-گل کاریان۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تاثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی بر میزان تمایل بهره‌برداران به مشارکت در اجرای طرح‌های مرتع‌داری در شهرستان داورزنکلاهی۱۴۰۰/۰۶/۲۱
ارزیابی و مقایسه دقت داده های بارش ماهواره ای در شبیه سازی سیلابآذری۱۴۰۰/۱۰/۲۰
نقش فنون مذاکره و میانجی‌گری در حل و فصل اختلافات در مدیریت منابع طبیعیکلاهی۱۴۰۰/۱۰/۱۱
تأثیر تغییر کاربری مراتع به دیم زار و یونجه زار بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکناصری۱۴۰۰/۱۰/۲۰
دانش بومی نظام بهره برداری از مراتع روستای چرم شهرستان کلات نادریناصری۱۴۰۰/۱۰/۲۰
طراحی سامانه هشدار سیل و پیش بینی مناطق سیلگیر مبتنی بر هوش مصنوعی و داده های سنجش از دوری سامانه گوگل ارث انجیندستورانی۱۴۰۱/۱۱/۱۰
: بررسی تنوع گونه‌ای و صفات عملکردی گیاهان دارویی در سطوح مختلف بهره برداری از مرتعفرزام۱۴۰۱/۰۹/۲۸
بررسی اثرات تغییرات برخی فاکتور های اقلیمی و ادافیکی بر میزان رسوب دهی حوزه آبخیز سنگ دیوارگل کاریان۱۴۰۲/۰۲/۱۱
اثر تغییر اقلیم بر خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز نیشابورآذری۱۴۰۰/۱۰/۲۰
بررسی تاثیر پروژه های آبخیزداری بر خصوصیات هیدروگراف های سیلابی -مطالعه موردی :حوزه آبخیز بالادست کلات-دستورانی۱۴۰۱/۱۲/۱۴
اثر تبدیل درمنه‌زار به دیمزار بر برخی ویژگی‌های خاک -مطالعه موردی: شهرستان باخرز-ناصری۱۴۰۲/۰۳/۲۹
ارزیابی سلامت حوزه آبخیز کارده با استفاده از روش EPAآذری۱۴۰۱/۱۱/۱۰
ارزیابی عملکرد پروژه های پخش سیلاب در تغذیه آبهای زیرزمینی - مطالعه موردی: پخش سیلاب حجت آباد جاجرمدستورانی۱۴۰۱/۱۲/۱۴
اولویت بندی مکانی مدیریت سرزمین بر مبنای استعداد وقوع فرسایش های عمیق و پیوستگی رسوبگل کاریان۱۴۰۲/۰۶/۰۸
ارزیابی اثرات هیدولوژیکی اقدامات آبخیزداری در حوزه سد فریمانآذری۱۴۰۲/۰۸/۰۱
مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه های فعلی پنج گونه گیاه دارویی در زون رویشی بینالود- هزارمسجد بر مبنای الگوریتم مکسنتناصری۱۴۰۲/۰۷/۱۶
مقایسه روشهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی سیل خیزی زیرحوضه های آبخیز کشف رودآذری۱۴۰۱/۱۱/۱۰
ارزیابی تأثیر پوشش گیاهی بر مؤلفه‌های بیلان آبی در حوزه زوجی کاخک گناباددستورانی۱۴۰۲/۰۷/۲۳
پایش پویایی مولفه های عملکرد علفزار پس از آتش سوزی با استفاده از روش LFAناصری۱۴۰۲/۰۲/۱۳
تحلیل توزیع زمانی رگبارها در استان خراسان رضویآذری۱۴۰۱/۱۱/۱۰