عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی و برآورد میزان تلفات مربوط به ربایش تاجی گونه های درختی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهدسارا سلمیکارشناسی ارشددستورانی۱۳۹۴/۰۳/۱۱
گیاه‌قوم نگاری با تأکید بر سوگیری جنسیتی - مطالعه موردی: روستای چرم کهنهرویا رخنارهکارشناسی ارشدناصری۱۳۹۹/۱۱/۱۴
مدیریت رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM - مطالعه موردی: جنوب شهراصفهانمریم بهارلویی اله ابادیکارشناسی ارشددستورانی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
بررسی آسیب پذیری منابع آب زیر زمینی در اثر تغییر اقلیم -مطالعه موردی دشت های تربت جام و تایباد-گوهر علیزاده مقدمکارشناسی ارشدگل کاریان۱۳۹۹/۱۰/۰۷
ارزیابی مدل ریاضی DLSRS در تعیین حریم فنی رودخانه ها و مسیل ها -مطالعه موردی: رودخانه شاهجوب بجنوردسکینه رضوانی رضازادهکارشناسی ارشددستورانی۱۳۹۹/۱۲/۱۲
تغییرات زمانی - مکانی شاخص پوشش گیاهی و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در پارک ملی تندورههانیه یوسفیکارشناسی ارشدآذری۱۳۹۹/۱۲/۱۸
بررسی تغییرات زمانی تنوع زیستی گیاهی در زمین های رهاشده کارخانه سیمان شرق مشهدزهره مجردکارشناسی ارشدفرزام۱۳۹۹/۱۲/۱۸
ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر روان‌آب در حوزه های آبخیزی با خصوصیات متفاوتسلاله کبیری شاه ابادکارشناسی ارشدگل کاریان۱۳۹۹/۱۰/۰۷
ارزیابی تاثیر ترکیبات و اندازه های متفاوت توپ‏دانه (Seedball)، بر جوانه زنی بذر، بقاء نهال و جذب عناصر غذایی در پسته جنگلیPistacia vera L.مریم رحمانی نودهکارشناسی ارشدفرزام۱۴۰۰/۰۹/۰۸
مدل‌سازی پراکنش رویشگاه گیاه دارویی Salvia eremophila Boiss در شرایط اقلیم حال و آیندهفهیمه نیک زادکارشناسی ارشدفرزام۱۴۰۰/۰۹/۰۸
بررسی اثر زیست‌پناه بر استقرار طبیعی و بانک بذر گیاه پونه‌سای‌ بینالودی درمنطقه شیرباد، دولت آباد، استان خراسان رضویحانیه شکیبی رادکارشناسی ارشدفرزام۱۴۰۰/۰۹/۰۸
بررسی تاثیر نقش تغییر اقلیم بر الگوی مکانی-زمانی فرسایندگی باران -مطالعه موردی حوزه آبخیز قره قوم-زهرا خدادادیانکارشناسی ارشدگل کاریان۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تأثیر تغییرات هم‌افزایی اقلیم و پوشش گیاهی بر فرسایش خاک -مطالعه موردی: حوزه آبخیز فریزی-الهه شیخ رودیکارشناسی ارشدگل کاریان۱۳۹۹/۱۰/۰۷
ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز رادکاناتنا نژاد رحیمکارشناسی ارشدگل کاریان۱۳۹۹/۱۰/۰۷
تاثیر عوامل اجتماعی -اقتصادی بر میزان تمایل بهره‌برداران به مشارکت در اجرای طرح‌های مرتع‌داری در شهرستان داورزنعلی رستمیکارشناسی ارشدکلاهی۱۴۰۰/۰۶/۲۱
ارزیابی اثر تیمارهای بستر کاشت و حاصلخیزی خاک بر استقرار اولیه و رشد گیاه کور - .Capparis spinosa L-الهه احسانی پورکارشناسی ارشدفرزام۱۴۰۰/۱۰/۱۵
نقش فنون مذاکره و میانجی‌گری در حل و فصل اختلافات در مدیریت منابع طبیعیعلی اکبر فیض ابادیکارشناسی ارشدکلاهی۱۴۰۰/۱۰/۱۱
اتنوبوتانی گیاهان دارویی مورد استفاده شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالیفاطمه محجوبکارشناسی ارشدکلاهی۱۴۰۰/۱۰/۱۱
تأثیر تغییر کاربری مراتع به دیم زار و یونجه زار بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکعلی مشکیانکارشناسی ارشدناصری۱۴۰۰/۱۰/۲۰
دانش بومی نظام بهره برداری از مراتع روستای چرم شهرستان کلات نادریحسین عزیزپورچرمیکارشناسی ارشدناصری۱۴۰۰/۱۰/۲۰
بررسی اثر مالچ های سنگ و پلاستیک در نگه داشت رطوبت خاک و رویش نهال های دو گونه ارغوان و بنه تحت تیمارهای مختلف آبیاریرضا ابراهیمی خرم ابادیکارشناسی ارشدفرزام۱۴۰۰/۱۲/۱۶
اتنوبوتانی روستاهای اطراف جنگل ارغوان درهنگین خاتونیکارشناسی ارشدکلاهی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
ارزیابی کارایی مالچ سنگ و گیاه برنگهداشت ذخیره ی رطوبتی خاک در چاله های درختی کمربند سبز جنوب مشهد.مریم شاهرخیکارشناسی ارشددستورانی۱۴۰۱/۰۶/۰۷
بررسی تغییرات زمانی احیا مراتع آتش‌سوزی‌شده از نظر عوامل پوشش گیاهی، خاک و خرداقلیمامیررضا حیرانیکارشناسی ارشدفرزام۱۴۰۱/۰۹/۲۸
بررسی اثر فعالیت مورچه‌ها بر بانک بذر و برخی شرایط رویشگاهی گونه سنبله سه رگه ایمهسا رساییکارشناسی ارشدفرزام۱۴۰۱/۰۹/۲۸
طراحی سامانه هشدار سیل و پیش بینی مناطق سیلگیر مبتنی بر هوش مصنوعی و داده های سنجش از دوری سامانه گوگل ارث انجینمحمد جهانیکارشناسی ارشددستورانی۱۴۰۱/۱۱/۱۰