تصویرنام و نام خانوادگیدرجه علمیگروهایمیلشماره تماس 
dr mosaedi2

 

دکتر ابوالفضل مساعدی

 

استاد

 

علوم و مهندسی آب

 

 

051-38804750

 

رزومه و سایر اطلاعات

 

 

 

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی