در این آزمایشگاه با استفاده از دارا بودن انواع نقشه های زمین‌شناسی و نمونه های آزمایشگاهی ماکروسکوپی و میکروسکوپی از انواع سنگ ها و کانی‌ها و همچنین دارا بودن انواع مقاطع زمین شناسی، خدمات واحدهای عملی دروس زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی را ارائه می‌نماید.
همچنین در این آزمایشگاه با استفاده از دوربین ‌های نقشه‌برداری تئودولیت و نیوو، ژالون، اشل، شیب‌سنج و همچنین دارا بودن انواع نقشه های زمین‌شناسی و نمونه های آزمایشگاهی از انواع سنگ ها و کانی ها، خدمات واحدهای عملی دروس مساحی و نقشه‌برداری و زمین‌شناسی را ارائه می‌نماید.
همچنین این آزمایشگاه مجهز است به انواع وسایل مورد نیاز جهت آموزش فتوگرامتری یا عکس‌های هوایی، که شامل عکس‌های هوایی با مقیاس20000/1 از نقاط مختلف ایران و دستگاه استروسکوپ جیبی و آینه‌ای، پارالاکس ودج، پارالاکس بار، همچنین پلانی‌متر برای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و نقشه‌های مربوط به مطالعات منابع طبیعی که شامل نقشه‌های شبکه هیدروگراف، نقشه‌های طبقات شیب، نقشه‌های ارتفاعی یا هیپسومتری و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تجهیزات عمومی

ردیف

نان تجهیزات

1

میکروسکوپ زمین شناسی

2

نمونه های موجود سنگ ها و کانی ها

3

استرئومیکروسکوپ

4

نقشه های زمین شناسی

5

میز نوری

6

استریوسکوپ

7

پلانی‌متر

8

پارالاکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 az geo2  az geo4
 az geo  az geo3
 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی