این کارگاه با داشتن انواع نرم افزارهای سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی نظیر ،IDRISI ،ILWIS ،ERDAS ،ArcGIS ،Arc View ،AutoCAD و ... و 14 دستگاه کامپیوتر خدمات واحدهای عملی دروس مبانی سنجش از دور و GIS ، کاربرد GIS در مرتع و آبخیزداری، آشنایی با رایانه، و کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی و ... را ارائه می نماید.

 

kargah GIS kargah GIS3

 

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی