تصویرنام و نام خانوادگیدرجه علمیگروهایمیلشماره تماس 
dr karimi

 

دکتر آزاده کریمی

 

دانشیار

 

محیط زیست

 

 

051-38805463

 

رزومه و سایر اطلاعات

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی