اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن:
051-38804750
نمابر:
051-38788805
موبایل:
051-38804750

فرم تماس

ارسال ایمیل

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی