این آزمایشگاه با هدف تجهیز، نگهداری، سامان دهی و ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی به اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده و سایر محققین دانشگاهی در امر پژوهش تاسیس گردید.

 

تجهیزات عمومی

ردیف

نام تجهیزات

1

ترازوی حساس

2

هدایت سنج

3

PH متر

4

سانتریفیوژ

5

هود شیمیایی

6

ورک استیشن

7

میکرو سانتریفیوژ

8

میکروسکوپ

9

استرئومیکروسکوپ

10

فلیم فتومتر

11

اسپکتروفتومتر

12

کوره آزمایشگاهی

13

اتوکلاو

14

آون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az tahsilat az tahsilat4
az tahsilat3 az tahsilat2

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی