روسای دانشکده از بدو تأسیس تاکنون

 

Untitled دکتر شهناز دانش استاد از سال 1384 تا 1394
Dr naseri دکتر کمال‌الدین ناصری دانشیار از سال 1394 تا 1397
Dr dastorani دکتر محمد تقی دستورانی استاد از سال 1397 تا 1401
dr mosaedi2 دکتر ابوالفضل مساعدی استاد از سال 1401 تا کنون

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی