سالن شورای دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست جهت استفاده جلسات حوزه ریاست و مدیران می‌باشد. این سالن مجهز به تجهیزات گرمایشی و سرمایشی بروز و همچنین لب تاب و ویدئو پرژکتور بوده و با ظرفیت 28 نفر آماده برگزاری جلسات شورایی است. به منظور برگزاری جلسات در این سالن، لازم است با امور عمومی دانشکده (آقای رمضان زاده) به شماره 38804770 هماهنگ شود.

 

saloneshora3 saloneshora2
saloneshora2 saloneshora5

 

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی