هدف از تشکیل دوره كارشناسي مهندسي منابع طبيعي- مرتع و آبخيزداري، تربيت افراد متخصص در زمينه مديريت مراتع و مديريت جامع حوضه هاي آبخيز كشور است. با توجه به نياز روز افزون كشور به منابع پروتئيني و نظر به اينكه وضعيت اقتصادي و معيشت روستائيان و عشاير كشور در ارتباط مستقيم با مراتع می باشد، به تربيت متخصصاني نیاز است كه ضمن استفاده از تجربيات بومي، با استفاده از تكنولوژي ها و علم روز، مديريت مناسبي را در مراتع كشور اعمال نمایند و ضمن رعايت اصول توسعه پايدار و حفظ منابع اصلي آب و خاك، سبب افزايش راندمان توليد علوفه و ساير استفاده‌هاي چندگانه از مراتع گردند. علاوه بر اين، وقوع سيلاب های مخرب و فرسايش شديد اراضي كه ناشي از بهره‌برداري هاي نادرست از منابع موجود می باشد، ایجاب می کند که مديريتی سيستمي و جامع در ارتباط با كاربري هاي مختلف موجود در یک منطقه وجود داشته باشد. از ویژگی ها و جاذبه های بارز این رشته ارتباط نزدیک دانشجویان با محیط های طبیعی است، که در طی تحصیل، بصورت بازدید از عرصه های طبیعی مناطق کوهستانی، بیابانی و نیمه بیابانی داخل استان و یا از طریق بازدیدهای برون استانی انجام می شود. دانش‌آموختگان مرتع و آبخيزداري آموزش هاي لازم در زمينه اصول حفاظت آب و خاك را فرا می گیرند و قادر خواهند بود پروژه هاي مديريتي و اجرائي را در خصوص مديريت حوضه هاي آبخيز، كاهش سيلاب ها و فرسايش خاك ارائه دهند. ادارات منابع طبیعی شهرستان ها، سازمان جنگل ها و مراتع کشور، موسسات تحقیقاتی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، وزارت نیرو، دانشگاه ها و شرکت های مهندسین مشاور از جمله مراکزی هستند که قادر به جذب و بهره گیری از نیروهای متخصص مرتع و آبخیزداری می باشند. در اين گروه 130 دانشجوي كارشناسي به تحصيل اشتغال دارند.

از سال 1396 با تائید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، مقطع کارشناسی گرایش های مرتع و آبخیزداری و مدیریت مناطق خشک و بیابانی با هم تلفیق و رشته جدیدی با عنوان مهندسی طبیعت ایجاد شد.

اولین گروه دانشجويان كارشناسي ارشد در رشته مرتعداري از ابتداي نيمسال اول سال تحصيلي 90 – 89 و اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری از ابتداي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 در اين دانشكده مشغول به تحصيل شده اند و در حال حاضر33  دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مرتعداری و10 دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد آبخیزداری در این گروه مشغول به تحصیل می‌باشند.

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی