هدف از تشکیل دوره کارشناسی مهندسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی، تربیت نیروی انسانی متخصص در امور مربوط به بیابان زدایی، بهره برداری اصولی از منابع موجود در شرایط خشک و بیابانی، جلوگیری از فرسایش خاک، تخریب سرزمین، بیابان زایی و مهاجرت بی رویه ساکنان مناطق خشک و نیمه خشک است. با توجه به اینکه هفتاد درصد سطح کشور ایران را مناطق خشک و نیمه خشک به خود اختصاص داده است لازم است افرادی تربیت شوند که با استفاده از دانش و تجربیات خود بتوانند از امکانات خاص این مناطق به بهترين شكل استفاده نمایند و با برنامه ریزی برای ایجاد و احیاء پوشش گیاهی مناسب در منطقه، از رشد شرایط نامناسب اکولوژیکی جلوگیری نمایند و قادر باشند، زمینه ایجاد کار و تولید را در مناطق خشک فراهم سازند. هر چند سال هاست که این رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی‌ارشد برخی از دانشگاه های کشور تدریس می شود ولی این رشته در مقطع کارشناسی نسبتا نوپا و تازه تاسیس است. دانش آموختگان این رشته با کسب آموزش های لازم و همچنین تجربه قادر خواهند بود در ادارات منابع طبیعی شهرستان ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری، شرکت های مهندسین مشاور و سازمان های بین المللی نظیر UNDP و UNEP مشغول به فعالیت شوند. در اين گروه 97 دانشجوي كارشناسي درحال تحصيل مي‌باشند.

از سال 1396 با تائید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، مقطع کارشناسی گرایش های مرتع و آبخیزداری و مدیریت مناطق خشک و بیابانی با هم تلفیق و رشته جدیدی با عنوان مهندسی طبیعت ایجاد شد.

ولین گروه دانشجويان كارشناسي ارشد در رشته مدیریت مناطق بیابانی از ابتداي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 در اين دانشكده پذیرفته شده‌اند و در حال حاضر 10  دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی در این گروه مشغول به تحصیل می‌باشند.

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی