عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
ویتامین ث در آبزیانسعید زاهدیسازمان تحقیقات شیلات ایران۱۳۸۷
مدیریت پرورش ماهیان آبهای شیرینسعید زاهدی,سعید زاهدی,سعید زاهدی,سعید زاهدیدانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج۱۳۹۱
مقدمه ای کاربردی بر پرورش و تکثیر قزل آلای رنگین کمانامید صفریموسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب۱۳۹۶