عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
پیش بینی تاثیرات تغییر اقلیم بر توزیع گونه ی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor)امیر ابراهیمیکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
مطالعه رژیم غذایی پرندگان شکاری براساس ریمه درمنطقه بینالود خراسان رضویعلی زارعیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بررسی غلظت فلزات سنگین در کلیه، کبد و عضله ران جوندگان در سایت معدن سنگ آهن سنگان خوافامیر شهسواریکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۷/۰۴/۲۴
انتخاب سیستماتیک مناطق حفاظت شده با استفاده از هوش مصنوعی در استان خراسان رضویمحمد حاجی پورمحمد ابادکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایش مناطق حفاظت شده در استان خراسان رضوی با استفاده از سنجش از دورزهرا جعفرزاده جسمانیکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مدل سازی ارتباطات زیستگاهی گونه ی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor; Pocock, 1927) در شرق ایرانسیده مهشید حسینیکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شناسایی هات اسپات های تنوع زیستی استان خراسان رضوی با استفاده از گونه های گیاهی و جانوریگلناز زینل پورکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۷/۱۲/۰۷
احیای زیستی خاک های آلوده به فلزات سنگین ناشی از معدن-کاری به کمک تقویت زیستی با سیانوباکتری هازهرا بیگلری قوچان عتیقکارشناسی ارشدحیدری۱۳۹۸/۰۲/۱۵
بررسی غلظت کروم و تاثیرات هیستوپاتولوژیک در بافت جرد لیبی (Meriones libycus) تحت تاثیر فعالیت های صنعتی چرمشهر قزقان مشهدفریده برات زاده پوستچیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۸/۱۱/۱۵
مدل سازی اکولوژیکی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت و توسعه شهری (منطقه موردمطالعه: استان خراسان رضوی)مجید ابراهیم زادهکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
ترکیب غنی سازی زیستی و گیاه پالایی برای حذف فلزات سنگین از خاک آلوده با استفاده از زغال زیستی، سیانوباکتری و گیاه خرفهفهیمه زنگنهکارشناسی ارشدحیدری۱۳۹۹/۰۳/۱۲
بررسی تفاوت‌های ریختی درون گونه‌ای ماهی (Istiblennius Pox) در سواحل مکران به روش ریخت سنجی هندسیفاطمه امانتی سیف ابادکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۹/۰۳/۲۵
مدلسازی توزیع‏‏ گونه ‏های پرنده حساس به تغییر اقلیم در ایرانزهرا رمضانی مقدمکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۹/۰۳/۲۶
مدلسازی فضای سبز شهری بر اساس اقلیم محلی حال و آینده (مطالعه موردی: Cercis siliquastrum وNitraria Schoberi به عنوان گونه های بومی در ایران)نفیسه شهریاری ثانیکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۹/۰۳/۲۷
بررسی مورفولوژیکی گاوماهیان سواحل مکران به روش ریخت سنجی هندسینسیم حسینیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ارزیابی سلامت اکوسیستم رودخانه کارده بر اساس شاخص‌های زیستیسمیه سرگلزائیکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۹/۰۷/۰۵
تاثیر اصلاح کننده ها ی مختلف کود گاوی و زغال زیستی بر توان تجمع پذیری فلزات سنگین توسط دو گونه سالیکورنیا پرسیکا و سالیکورنیا پرسپولیتنا از خاک آلودهفهیمه اشرفیکارشناسی ارشدحیدری۱۳۹۹/۰۷/۲۹
مدل سازی مطلوبیت زیستگاه گونه های غازفاطمه بیگلری قوچان عتیقکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۹/۱۱/۱۱
بررسی عوامل موثر بر نگرش مردم نسبت به تنوع زیستی در کلان شهر مشهدعلی ملک زادهکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
مدلسازی توزیع بیماری لیشمانیازیس با استفاده از جوندگان در ایرانشمیم رمضانی ازغندیکارشناسی ارشدفراشی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
شناسایی مناطق داغ تصادفات جاده‏ای پستانداران در مناطق تحت حفاظت استان خراسان رضویعلی مهدویکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۰/۰۲/۱۸
مطالعه اختلافات ریختی سنگریزه شنوایی کمانی درگاوماهیان سواحل حوضه مکران، ایرانعطیه امامیانکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۰/۰۷/۱۲
احیاء خاک های تخریب یافته در اثر فلز سنگین کروم ونیکل با استفاده‏ی جداگانه و همزمان از روش های گیاه‏پالایی (پالونیا)، تقویت زیستی (سیانوباکتری و مایکوریزا) و نانو تکنولوژی (نانو-ذرات آهن)سارا خوش یمنکارشناسی ارشدحیدری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
ارزیابی مخاطرات محیط زیستی شهرک صنعتی چرمشهر مشهدسمیه خجستهکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی رژیم غذایی جغد کوچک (Athene noctua) بر اساس تجزیه و تحلیل ریمه: مطالعه موردی خراسان رضوی، ایراننگار فلاحی اخلمدکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۰/۰۹/۱۸
ارزیابی تعارضات بین انسان و حیات وحش با رویکرد مشارکت مردمی -مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ارس سیستان، استان خراسان رضوی-اسماعیل باقریانکارشناسی ارشدکریمی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مدلسازی توزیع پنج گونه پستاندار حساس به تغییر اقلیم در ایراننفیسه سادات فقیه سبزواریکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۱/۰۲/۲۱
ارزیابی اثرات متغیرهای فضای سبز بر غنای گونه ای پرندگان در پارک‏های شهری ( مطالعه موردی شهر مشهد )فرزانه ملکوتیکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۱/۰۶/۲۶
بررسی تأثیرات فلزات سنگین خاک بر روی تنوع رده Collembola؛ مطالعه موردی: مشهد، ایرانانسیه صابری پورکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ارزیابی کیفیت زیستگاه پلنگ -panthera pardus- با استفاده از نرم‌افزار InVEST در منطقه کپه داغ در شمال شرقی ایرانسیده بهاره حسینیکارشناسی ارشدفراشی۱۴۰۱/۱۱/۰۶