تصویرنام و نام خانوادگیگروهایمیلشماره تماس
Hashemi1

 

نسیم هاشمی

 

گروه های آموزشی

 

nasimhashemi@um.ac.ir

 

051-38804768

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی