1

۱ فروردین : روز جهانی جنگل ها
۲ فروردین : روز جهانی آب
۴ فروردین : روز ساعت زمین
۱۳ فروردین : روز طبیعت
۱۵ فروردین : روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

2

۲ اردیبهشت : روز جهانی زمین پاک
۴ اردیبهشت : روز جهانی پنگوئن
۱۰ اردیبهشت : روز ملی خلیج فارس
۲۰ اردیبهشت : روز جهانی پرندگان مهاجر
۲۲ اردیبهشت : روز جهانی پرندگان مهاجر زمستانه
۲۸ اردیبهشت : روز جهانی گونه های در معرض انقراض

۳۱اردیبهشت: روز ملی محیطبان (مصادف با ولادت امام رضا(ع) )

3

۱ خرداد : روز جهانی تنوع زیستی
۲ خرداد : روز جهانی لاک پشت ها
۱۳ خرداد : روز جهانی دوچرخه سواری
۱۵ خرداد : روز جهانی محیط زیست
۱۸ خرداد : روز جهانی اقیانوسها
۲۵ خرداد : روز جهانی باد- روز ملی گل و گیاه
۲۷ خرداد : روز جهانی مقابله با بیابان زایی

۳۱خرداد : روز جهانی وال

4

۱۳ تیر : روز ملی دماوند

۲۱ تیر : روز بدون پلاستیک
۲۳ تیر : روز آگاهی درمورد کوسه ها
۲۴ تیر : روز اسب
۲۵ تیر : روز بین المللی مار

5

۴ مرداد : روز جهانی حفاظت از اکوسیستم مانگرو
۷ مرداد : روز جهانی ببر
۸ مرداد : روز ملی جنگل ها
۹ مرداد : روز جهانی محیط بان
۱۹ مرداد : روز جهانی شیر
۲۱ مرداد : روز دریای خزر
۲۳ مرداد : روز جهانی مارمولک

6

۹ شهریور : روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
 ۲۵شهریور : روز جهانی حفاظت از لایه ازون
۳۱ شهریور : روز جهانی بدون خودرو

7

۲ مهر : روز جهانی دریانوردی
۵ مهر : روز جهانی جهانگردی و  روز ملی آبزیان
۱۰مهر : روز جهانی زیستگاه ها (اولین دوشنبه ماه اکتبر)
۱۲ مهر : روز جهانی حیوانات
۱۵ مهر : روز ملی روستا
۱۶ مهر : روز جهانی کودک و محیط زیست
۲۰ مهر : روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
۲۴ مهر : روز جهانی غذا

8

۱ آبان : روز جهانی پلنگ برفی
۲ آبان : روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

۳۰ آبان: روز جهانی شیلات (۲۱ نوامبر)

9

۱۳ آذر : روز جهانی یوزپلنگ
۱۴ آذر : روز جهانی خاک
۱۶ آذر : روز ملی گونه های بومی
۱۹ آدر : روز جهانی حقوق حیوانات
۲۰ آذر : روز جهانی کوهستان

10

۱۵دی: روز ملی پرندگان

۲۹دی : روز ملی هوای پاک


11

 ۶بهمن: روز جهانی آموزش محیط زیست (۲۶ ژانویه)

۱۳بهمن : روز جهانی تالاب ها

12

۱۲ اسفند : روز جهانی حیات وحش
۱۵ اسفند : روز درختکاری
۱۵ الی ۲۱ اسفند هفته منابع طبیعی و آبخیز داری
۲۳ اسفند : روز جهانی حفاظت از رودخانه ها

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی