کتابخانه و سالن مطالعه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست از ابتدای سال تحصیلی (86 - 85) فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود. بخش های کتابخانه شامل امانت، مجلات، مرجع، اطلاع رسانی، مخزن، سفارش و آماده سازی کتب و مجلات بود. این کتابخانه با داشتن بالغ بر 5000 جلد کتاب فارسی و لاتین دارای امکاناتی چون جستجوی منابع از طریق نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ و پایگاه های لاتین Elsevier و Ebsco و Emerald و پایگاه های فارسی مگیران و نمامتن بوده است. کتابخانه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست مجهز به سیستم های رایانه ای جهت جستجو کتب و مقالات در پایگاه های اطلاع رسانی موجود، منابع کتابخانه بالغ بر5000 جلد کتاب فارسی، 554 جلد کتاب لاتین، 24 عنوان مجله فارسی، 6 عنوان مجله لاتین، اشتراک یک عنوان از روزنامه های صبح کشور، عضویت در پایگاه های اطلاعات نشریات و مقالات فارسی و فراهم آوردن دسترسی به 19 عنوان مجله بین المللی (ISI ) برای دانشجویان و اعضاء هیات علمی بوده است. مجموعه کتابخانه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در آذر ماه سال 91 برطبق طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ملحق گردید. در حال حاضر سالن مطالعه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست شامل سالن خواهران و سالن برادران پذیرای دانشجویان این دانشکده است.

 

 

ketabkhane ketabkhane2

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده