1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

 

برنامه بازدید از پایگاه اجرایی حمایت از پرندگان به همراه پرنده‌نگری "به مناسبت روز دانشجو"  با حضور دانشجویان و مهندس محمدعلی رضوان، پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ به همت انجن علمی محیطزیست برگزار شد و دانشجویان به بازدید از این پایگاه اجرایی حمایت از پرندگان پرداختند.

photo8288857839photo82888588041

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی