1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

💐برگزیده شدن آقای حسین افشاریان، دبیر پیشین کانون سبزاندیشان، به عنوان فعال فرهنگی در چهاردهمین جشنواره رویش دانشگاهی را به ایشان و خانواده دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست تبریک می‌گوییم و برای ایشان آرزوی سربلندی داریم.

12

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی