1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

 

انجمن علمی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت روز دانشجو برگزار می‌کند:

 

🦜بازدید از پایگاه اجرایی حمایت از پرندگان به همراه پرنده‌نگری

🗓زمان: پنجشنبه ۱۶ آذر،ساعت ۹  حرکت از دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

🔸ظرفیت محدود

🔹هزینه ۵۰ هزار تومان (برای دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ۴۰ هزار تومان)

📌آیدی برای ثبت نام: @Mohitezist_fum #انجمن_علمی_محیط_زیست

 Untitled1

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی