1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

فیلتر سیگار، قاتل خاموش محیطزیست

کانون سبزاندیشان دانشگاه فردوسی مشهد در راستای برگزاری سلسله رویدادهای پاکسازی و جمع‌آوری فیلتر سیگار، روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ با حرکت از سمت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست به سمت دانشکده ادبیات، برنامه پاکسازی گروهی ته سیگار از فضای سبز، تریا و اطراف دانشکده ادبیات را برگزار نمودند.

Collage1

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی