1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

✅ نتایج اولیه بیست‌وچهارمین دوره انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد.

 

m

t

sh

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی