1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با همکاری انجمن علمی محیطزیست برگزار می کند:

اندیشه ورزی در حقوق و سیاست محیط زیست و منابع طبیعی

با حضور دکتر مهدی کلاهی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

زمان: دوشنبه 26تیرماه1402  ساعت 17 الی 18:30

مکان: سالن شورای دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

photo5756195178

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی