1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

 

کارگاه آموزشی تکثیر گیاهان آپارتمانی به همت انجمن علمی محیطزیست و با همکاری کانون سبزاندیشان، چهارشنبه 3خرداد ماه1402 با تدریس مهندس نوید آستانبوس در محل آزمایشگاه گیاه‌شناسی دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست برگزار گردید.

20230530 113231

 20230530 113123

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی