1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

arzeshyabi

فرایند ارزشیابی دروس آغاز شد.

✅نظرخواهی از کیفیت و شیوه آموزش اعضاء هیات علمی و مدرسان گروه‌های آموزشی در نیمسال دوم

زمان آغاز: پنجشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳ 

زمان پایان: تا پایان روز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳

 

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی