1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

 

vam

قابل توجه دانشجويان دريافت كننده پيامك بازپرداخت وام از طرف صندوق رفاه دانشجويان

قبل از مراجعه به اداره رفاه، لازم است فرم شماره 12 را از سايت http://refahsalamat.um.ac.ir بارگيري نموده و به همراه آخرين فيش حقوقي (نيمه دوم 98) و تصوير كارت ملي ضامن به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايند. در غير اين صورت هر گونه عواقب متوجه دانشجو خواهد بود.

مسئول آموزش دانشکده

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی