1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

unnamed.jpg

در ۱۳ بهمن سال ۱۳۴۹ شمسی، برابر با ۲ فوریه ۱۹۷۱ میلادی در شهر رامسر ایران، پیمانی جهانی برای حفاظت از تالاب‌ها در دنیا به تصویب رسید که «کنوانسیون رامسر» نام گرفت و این روز به نام روز جهانی تالاب ها نامگذاری شد.

کنوانسیون رامسر با تلاش اسکندر فیروز رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران؛ برای حفاظت از تالاب های مهم بین المللی و حیوانات و گیاهان وابسته به آن‌ها به ویژه پرندگان آبزی تهیه شد و به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت‌کننده رسید. امروزه ۱۶۹ کشور جهان عضو این پیمان هستند.

در این معاهده جهانی، فهرستی از تالاب های مهم جهان تهیه شده که «فهرست رامسر» نام دارد. هم‌اکنون کنوانسیون رامسر ۲۱۸۶ تالاب به وسعت ۲۰۰ میلیون هکتار را پوشش می‌دهد. بریتانیا با ۱۷۰ تالاب، بیشترین تعداد تالاب و کانادا با ۱۴۰ هزار کیلومتر‌مربع، بیشترین وسعت از تالاب های خود را تحت پوشش این معاهده درآورده‌اند. مقر دائمی کنوانسیون رامسر در شهر گلند کشور سوئیس اس‍ت.

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی