1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

طبق تعریف FAO مناطقی که حداقل تاج پوششی آن ۱۰% به بالا باشد جنگل به حساب می آید.با این تعریف، ایران حدود ۱۱ میلیون هکتار جنگل دارد که ۸/۸ درصد از مساحت ایران است.بررسی عکس های هوایی دوره 50 ساله 1334 تا 1386 توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نشان می دهد که به طور متوسط سالانه 2867 هکتار از جنگل های شمال ایران تخریب شده است. در صورتیکه این روند ادامه پیدا کند تا پنجاه سال آینده در بسیاری از نقاط شمال ایران آثاری از جنگل های بازمانده از دوران سوم زمین شناسی بجا نخواهد ماند.

برای مبازره با این امر علاوه بر ضرورت اتخاذ سیاست ها و برنامه ریزی های مناسب در دستگاههای دولتی که در این زمینه نقش مهمی دارند، اصلاح رفتارهای نادرست ناشی از عدم آگاهی و آموزش نیز اهمیت حیاتی داشته، چرا که ناآگاهی شهروندان، تیشه ای است که متاسفانه به جان جنگل های کشور افتاده است . آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ 95 درصد از آتش سوزی ها ریشه در خطای انسانی دارد.

مشکلات دیگری که نفس جنگل ها را به شماره انداخته است؛ تغییر کاربری، ویلاسازی، قاچاق چوب و بهره برداری بی رویه است که البته تغییر این روند، از سویی اقدامات قاطع دولت و وضع قوانین روشن، شفاف و بازدارنده از سوی مجلس و از دیگر سو، مشارکت اجتماعی، فرهنگی و عزم فراگیر ملی را میطلبد.

14942

به همین مناسبت ۸مردادماه به عنوان روز ملی جنگل نامگذاری شده است.

 بیایید باهم در حفظ این سرمایه خدادادی و رمز حیات در سیاره زمین کوشا باشیم.

و یادمان باشد:

نگذاریم بمیرد جنگل
که جهان خواهد مرد

مرگ هر بوته سبز

مرگ ما انسانهاست
...

یاد من باشد

کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی