اطلاعیه برنامه زماني مرحله مصاحبه آزمون ورودی دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲

ضمن عرض تبریک به داوطلبین محترم دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی ۰۳-۱۴۰۲ که در مرحله دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه فردوسی مشهد معرفی شده‌اند، جدول زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری رشته‌ علوم و مهندسی مرتع-  احیای اکوسیستم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

برنامه زمانی1

  • داوطلبین محترم می‌بایست حداقل یک ساعت زودتر از ساعت ذکرشده، در محل دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست حضور یابند و در صورتی که علاوه بر مدارک بارگذاری شده در سامانه، مدارک جدید دیگری نیز دارند، در روز مصاحبه ارائه دهند. ( پیشنهاد میشود کلیه مدارک اعم از آموزشی و پژوهشی را به همراه داشته باشید.)
  • جهت کسب اطلاعات تکمیلی متناوباً به این وبگاه و نیز به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد  (vpap.um.ac.ir) مراجعه نمایید.