images

???قابل توجه دانشجویان محترم 

 

به  اطلاع دانشجویان محترم می رساند که حضور در بازدید های علمی که براساس سرفصل های دروس و با مدیریت استاد محترم درس و با هماهنگی با سایر بخش های مرتبط برگزار می شود ضروری است. از طرف دیگر این دانشکده هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با سایر اردوهایی که بدون هماهنگی با مسئولین دانشکده برگزار می شود نداشته و نخواهد داشت.