ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، به اطلاع می رساند که پذیرش دوره دکتری در سال 1401-1400 رشته علوم و مهندسي آبخيزداري دانشگاه فردوسی مشهد مطابق جدول پیوست جهت اطلاع اعلام می گردد.


شرایط پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی 1401-1400

 doctora 1400