​ در پي وقوع سيلاب در برخي از مناطق شهر مشهد تعدادي از اعضاي هئيت علمي دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست به همراه دانشجويان دكتري، از مناطق سيل زده منطقه سيدي و ميدان انقلاب بازديد كردند. در اين بازديد ابعاد مختلف سيلاب 1403/2/28 مورد بررسي قرار گرفت. همچنين مصاحبه هايي با ساكنان آسيب ديده از سيلاب انجام شد و مقرر شد كه در يك نشست تخصصي دلايل وقوع سيلاب با حضور اعضاي ​هئيت علمي صاحب نظر مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد.

photo11483756469

photo11483756300

photo11483756192