📌| جدول برنامه‌های دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست به مناسبت هفته سرآمدی آموزش

🗓| یکشنبه تا چهارشنبه، ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ 

🎁| اختتامیه و تقدیر از دانشجویان برتر، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۲ تا ۱۳

BARNAMEH