در مراسم اختتامیه هفته پژوهش، از پژوهشگران برتر دانشکده تقدیر شد.

پژوهشگران برتر هیئت علمی: دکتر مرتضی اکبری، دکتر فاطمه طباطبائی یزدی، دکتر محمد فرزام، دکتر امید صفری

پژوهشگران برتر دانشجو: خانم سودابه صفائیان، خانم رقیه شاد و خانم زهرا جعفرپور

فناور برتر: آقای سروش یاسینی

کسب این موفقیت را به اساتید محترم و دانشجویان عزیز تبریک عرض نموده و برایشان آرزوی سربلندی و موفقیت روزافزون داریم.

1

2

3

photo8383877214