معارفه و استقبال از دانشجویان ورودی1402 دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، با حضور مسئولین و کارمندان محترم، اساتید و دانشجویان گرانقدر و تشکل های دانشجویی دانشکده، روز دوشنبه 1402/8/8در محل آمفی تئاتر دانشکده برگزار گردید.

 

 

 

5