در همایش بین المللی فنون و روش های بیابان‌زدایی (International Seminar on Desertification Control Techniques and Practices) که از تاریخ ۲۸ شهریور لغایت 4 مهر۱۴۰۲ با محوریت کنترل فرسایش بادی و جلوگیری ازحرکت ماسه های روان در چین برگزارگردید، 13 کشور از کشورهای عربی و سایر کشورهای امتداد جاده ابریشم (“Belt and Road”) به همراه نمایندگانی از کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل (UNCCD) و محققان و نمایندگان کشور چین مشارکت داشتند. گارگاه های آموزشی و سخنرانی های متعددی در طول همایش برای تشریک مساعی در مورد روش های کنترل فرسایش بادی و معضلات حرکت ماسه های روان ارائه شد. همچنین در حاشیه این همایش شرکت کنندگان از طرح های موفق اجرا شده در این زمینه در کشور چین بازدید کردند و با شیوه های پیاده سازی طرح ها و برنامه های عملیاتی مرتبط آشنا شدند. سخنرانی دکتر علیرضا راشکی در این همایش به موضوع روش ها و فنون تعیین پراکنش کانون های برداشت در منطقه و ایران اختصاص داشت که باتوجه به نوع موضوع و استفاده از تکنیک های بروز، مورد توجه ویژه حاضرین قرار گرفت.

20231004 131606 46477953920231004 131417 1118587911