با سلام و احترام

بازه انتخاب واحد نيمسال اول 1402، از 1402/06/11 لغايت 1402/06/17 به 1402/06/18 لغايت 1402/06/24 انتقال مي يابد. يادآور مي گردد ساير زمان بندي هاي تقويم نيمسال اول به قوت خود باقي خواهد بود.