Dr rashki

دکتر علیرضا راشکی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص منشا و علت گردوغبار روز گذشته مشهد اظهار کرد: گردوغباری که داخل مشهد، بجنورد و سرخس داشتیم تحت تاثیر جریاناتی است که از اطراف سیبری، ازبکستان و ترکنمستان به سمت جنوب کشور می‌آید و در فصل تابستان و اواخر بهار معمول است. وی افزود: ما هر ساله با همین شدت و ضعف شاهد این موضوع هستیم و جریانی که اتفاق افتاد، چرخه‌ای است که هر سال مشابه آن را مشاهده می‌کنیم. در سال‌های اخیر به دلیل اینکه خشکسالی‌ها بیشتر شده، شدت این پدیده نیز بیشتر خواهد بود. دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه شهر مشهد بیشتر تحت تاثیر گردوغبار قره‌قوم و بخش دیگری نیز شرق دریای خزر بود، گفت: در ۱۵ سال اخیر در شمال شرق ایران، میزان و فراوانی ورود گردوغبار از کشور ترکمنستان رو به افزایش بوده است، بنابران قطعا در آینده گردوغبار بیشتری خواهیم داشت.

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید