1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

روز جهانی حفاظت از لایه ازون

۱۶ سپتامبر برابر با ۲۵ شهریور از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حفاظت از لایه ازون تعیین شد. این نامگذاری بزرگداشتی است برای پیمان مونترال که بر اساس آن کشورها متعهد شدند تا برای حفاظت از لایه اوزون اقدام کرده و با همدیگر همکاری کنند.

این پروتکل برای حفظ لایه‌ ازن در سال ۱۹۸۷ در شهر مونترال به تصویب رساندند و تا به حال بیش از ۱۹۰ کشور این پروتکل را امضاء کرده اند. مفاد این سند باعث کاهش میزان آلاینده های مخرب لایه ازون می‌شود.

اکثر مواد تخریب کننده ازون ساخته شده توسط انسان، تولیدکننده های قوی گازهای گلخانه ای هستند. برخی از آنها دارای اثر گرمایش کره زمین تا ۱۴ هزار برابر قوی تر از دی اکسیدکربن (CO۲)- گاز اصلی گلخانه‌ای- هستند، بنابراین حذف مواد تخریب کننده ازون مانند هیدروکلروفلوئوروکربن ها و کلروفلوئوروکربن ها نیز سهم مثبت و قابل توجهی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی خواهند داشت.

از سوی دیگر، حذف جهانی این مواد منجر به افزایش زیادی در استفاده از انواع دیگر گازها شده تا جایگزینی برای مواد نابودکننده ازون باشد. این گازهای جدید به لایه ازون آسیب نمی‌رسانند، اما اثر قابل توجهی بر گرمایش جهانی دارند، بنابراین در سال ۲۰۱۶، طرفین پروتکل مونترال توافق کردند که رایج ترین نوع گاز F، هیدروفلوروکربن ها (HFC) را به لیست مواد کنترل شده اضافه کنند.

طی ۳۰ سال گذشته انسان‌ها با منع استفاده از برخی مواد شیمیایی در جلوگیری از آسیب به لایه ازون پیشرفت هایی داشته اند، اما برای محافظت و بازیابی سپر جوی که در استراتوسفر حدود ۹ تا ۱۸ مایلی (۱۵ تا ۳۰ کیلومتری) سطح زمین قرار دارد، کارهای بیشتری باید انجام شود...

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی