armferdosi

 

برگزاری جلسه دفاع خانم بهاره حسینی

 عنوان پایان نامه: ارزیابی کیفیت زیستگاه گونه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor, Pocock 1927) در منطقه کپه داغ در شمال شرق ایران

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

استاد راهنما: دکتر آزیتا فراشی

استاد مشاور: دکتر فاطمه جهانی شکیب

اساتید داور: دکتر آزاده کریمی و دکتر علیرضا راشکی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهرداد سرخیل

زمان و مکان دفاع: شنبه مورخه 1401/12/6 ساعت 12، سالن آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست