ثبت نام پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی برای سال تحصیلی 1404-1403 در روزهای 6 و 7 خردادماه تمدید شد.

لازم به ذکر است پرونده داوطلبانی که هرگونه نقص مدرک (مدارک ستاره دار ذکر شده در فراخوان) داشته باشند، بررسی نخواهد شد.

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری سال تحصیلی 1404-1403