نتایج اولیه پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

برای مشاهده اطلاعیه معاونت آموزشی کلیک کنید. 

 

amozesh dar tabiat3

Education in nature

tashakolha

Student organizations

tor majazi2

College Virtual Tour

galery

Photo Gallery