7551b8d3 22cd 41f0 b167 873fc932af63

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشگاهیان، مراجعان و شهروندان گرامی می رساند طبق مصوبه هیات رئیسه، دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ  11 الی 17 شهریور 1402 تعطیل می باشد.

بدیهی است پس از این تاریخ کلیه بخش های دانشگاه طبق روال معمول فعال و آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به مراجعان خواهند بود.