1. اخبار دانشکده
  2. تشکل های دانشجویی
  3. جلسات دفاع
  4. رویدادهای فرهنگی
next
prev

 

کارگاه آموزشی تکثیر گیاهان آپارتمانی به همت انجمن علمی محیطزیست و با همکاری کانون سبزاندیشان، چهارشنبه 3خرداد ماه1402 با تدریس مهندس نوید آستانبوس در محل آزمایشگاه گیاه‌شناسی دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست برگزار گردید.

20230530 113231

 20230530 113123

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی