اسامی متقاضیانی که در پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال تحصیلی 1404-1403 به مصاحبه دعوت شده‌اند، مطابق فایل پیوست می‌باشد.

اسامی دعوت به مصاحبه شوندگان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال 1403

جدول ارزشیابی مصاحبه

- لطفا به منظور اطلاع از تاریخ مصاحبه‌ها، اطلاعیه‌های سایت معاونت آموزشی به آدرس vpap.um.ac.ir را در روزهای آتی پیگیری نمایید. لطفا از پیگیری تلفنی از طریق دفتر استعدادهای درخشان خودداری فرمایید.

- زمان انجام مصاحبه متقاضيان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان همزمان با داوطلبان آزمون ورودي دوره دكتري، مي‌باشد.

- متقاضيان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان براي انجام مصاحبه نياز به ثبت نام مجدد ندارند.

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542

amozesh dar tabiat3

Education in nature

tashakolha

Student organizations

tor majazi2

College Virtual Tour

galery

Photo Gallery