به اطلاع داوطلبان پذیرش در دوره دکتریPh.D که در مرحله اول، حدنصاب دانشگاه فردوسی مشهد را کسب نموده‌ و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده‌اند، می‌‌رساند، ثبت‌نام جهت انجام مرحله دوم آزمون(مصاحبه علمی وسنجش عملی) از تاریخ 1403/3/14 لغایت  1403/3/30  به صورت اینترنتی انجام می‌گردد.

تاریخ انجام مصاحبه برای رشته علوم ومهندسي آبخيز||حفاظت آب و خاک در روزهای  1403/04/02 و 1403/04/03 خواهد بود.

ثبت نام الکترونیکی در هریک از کد رشته محل‌های معرفی شده از سوی سازمان سنجش، جهت مصاحبه الزامی است و کلیه داوطلبان موظفند در بازه زمانی اعلام شده در سامانه مربوطه به آدرس زیر ثبت نام نمایند. در غیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

 توجه:

*  اصل مدارك و مستندات در زمان انجام مصاحبه باید همراه داوطلب باشد.

*  مصاحبه به صورت حضوری انجام میگیرد.

*  هزینه مصاحبه صرفا از طریق درگاه بانک در سامانه ثبت‌نام پرداخت گردد( این مبلغ غیرقابل استرداد است).

* لازم است داوطلبان ثبت نام خود را حداقل یک روز قبل از تاریخ مصاحبه تکمیل و تایید نمایند.

اطلاعات تکمیلی زمان و مکان دقیق مصاحبه هر داوطلب متعاقبا اعلام می گردد.

دعوت به نشست مجازي مورخ 1403/5/21 به مناسبت روز منطقه اي درياي خزر -اثر گرمايش جهاني

107458542

amozesh dar tabiat3

Education in nature

tashakolha

Student organizations

tor majazi2

College Virtual Tour

galery

Photo Gallery