1. اخبار دانشکده
  2. اطلاعیه های آموزش
  3. جلسات دفاع
  4. همایش ها و سخنرانی ها
defae-ansari
۲۶/۰۷/۱۴۰۰, ۰۹:۵۱ جدید

برگزاری جلسه دفاع آقای امیر انصاری به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع آقای امیر انصاری به صورت مجازی عنوان پایان نامه: پهنه بندي خطر آتش سوزي در جنگل ارس هزار مسجد با استفاده از GIS و كاربرد...
defae-alizade
۲۶/۰۷/۱۴۰۰, ۰۹:۴۶ جدید

برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رضا علیزاده به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رضا علیزاده به صورت مجازی عنوان پایان نامه: بررسي تاثير چراي دام و تاج پوشش بوته ها بر تنوع استراتژي هاي رشد...
defae-ghavami
۲۶/۰۷/۱۴۰۰, ۰۹:۳۴ جدید

برگزاری جلسه دفاع خانم آسیه قوامی به صورت مجازی

   برگزاری جلسه دفاع خانم آسیه قوامی به صورت مجازی عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرات خطر بیابان زایی در کاهش تنوع زیستی برخی از مناطق...
jalase-defa-dastori
۲۶/۰۷/۱۴۰۰, ۰۹:۲۷ جدید

برگزاری جلسه دفاع خانم زکیه دستوری به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع خانم زکیه دستوری به صورت مجازی عنوان پایان نامه: بررسي تيمارهاي حفظ رطوبت خاك بر استقرار اوليه نهال گياه آنغوزه مقطع و...
jalase-defa-khashtabe2
۲۶/۰۷/۱۴۰۰, ۰۸:۵۷ جدید

برگزاری جلسه دفاع خانم ریحانه خشتابه به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع خانم ریحانه خشتابه به صورت مجازی عنوان پایان نامه: بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های اکولوژیکی آلودگی در اطراف معدن...
defae-khoshyomn
۱۹/۰۷/۱۴۰۰, ۱۵:۰۸

برگزاری جلسه دفاع خانم سارا خوش یمن

  برگزاری جلسه دفاع خانم سارا خوش یمن عنوان پایان نامه: احياء خاك هاي تخريب يافته در اثر فلز سنگين كروم و نيكل با استفاده ي جداگانه و همزمان از...
defae-khaksar
۱۹/۰۷/۱۴۰۰, ۱۴:۳۵

برگزاری جلسه دفاع خانم اعظم خاکسار

   برگزاری جلسه دفاع خانم اعظم خاکسار  عنوان پایان نامه: تاثير تيمارهاي اصلاح خاك و تنش خشكي بر نهال پسته جنگلي مقطع و رشته...
defae-khojaste
۱۹/۰۷/۱۴۰۰, ۱۴:۱۹

برگزاری جلسه دفاع خانم سمیه خجسته

 برگزاری جلسه دفاع خانم سمیه خجسته   عنوان پایان نامه: ارزیابی مخاطرات محیط زیستی شهرک صنعتی چرم مشهد مقطع و رشته: علوم و مهندسی محیط...
defae-sarabi
۱۸/۰۷/۱۴۰۰, ۱۱:۳۸

برگزاری جلسه دفاع آقای مجتبی سرابی

 برگزاری جلسه دفاع آقای مجتبی سرابی   عنوان پایان نامه: بررسي تاثير تغيير اقليم آينده بر وضعيت رواناب و توليد رسوب (مطالعه موردي: حوزه...
defae-khanome-ghelyan
۱۸/۰۷/۱۴۰۰, ۰۹:۵۷

برگزاری جلسه دفاع خانم مریم قلیان اول به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم مریم قلیان اول به صورت مجازی   عنوان پایان نامه: بررسی جابجایی ماسه های روان در شهرستان بشرویه خراسان جنوبی و مناطق...
defae-negare-falah
۰۷/۰۷/۱۴۰۰, ۱۰:۴۴

برگزاری جلسه دفاع خانم نگار فلاحی

 برگزاری جلسه دفاع خانم نگار فلاحی عنوان پایان نامه: بررسي رژيم غذايي جغد كوچك Athene noctua بر اساس تجزيه و تحليل ريمه: مطالعه موردي خراسان رضوي،...
defa-mojgan-shaban
۰۳/۰۷/۱۴۰۰, ۱۰:۰۷

برگزاری جلسه دفاع خانم مژگان شبان به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم مژگان شبان عنوان پایان نامه: بررسی اثر پوسته های زیستی بر نفوذپذیری و وضعیت رطوبتی خاک در منطقه طرق مقطع و رشته: کارشناسی...
defa-yonesian
۲۸/۰۶/۱۴۰۰, ۱۰:۱۲

برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا یونسیان به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا یونسیان عنوان پایان نامه: مطالعه نرخ فرسایش ورقه ای با استفاده از تجزیه و تحلیل دندروژئومورفولوژیک مقطع و رشته:...
defae-atie-emamian
۲۳/۰۶/۱۴۰۰, ۱۰:۲۶

برگزاری جلسه دفاع خانم عطیه امامیان

 برگزاری جلسه دفاع خانم عطیه امامیان عنوان پایان نامه: مطالعه اختلافات ريختي سنگريزه شنوايي كماني در گاو ماهيان سواحل حوزه مكران به روش ريخت سنجي...
defae-ehsan-najib
۲۳/۰۳/۱۴۰۰, ۰۷:۴۳

برگزاری جلسه دفاع آقای احسان نجیب به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع آقای اجسان نجیب به صورت مجازی عنوان پایان نامه: بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر رواناب شهری (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 9...
jalase-defae-mahdavi
۱۷/۰۳/۱۴۰۰, ۲۰:۱۴

برگزاری جلسه دفاع آقای علی مهدوی به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع آقای علی مهدوی به صورت مجازی عنوان پایان نامه: مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع...
jalase-defae-zarei
۱۲/۱۲/۱۳۹۹, ۰۸:۳۷

برگزاری جلسه دفاع خانم آناهیتا زارعی

  برگزاری جلسه دفاع خانم آناهیتا زارعی عنوان پایان نامه: استوکیومتری اکولوژیک C:N:P جوامع میکروبی خاک در یک گرادیان ژئومورفیک مقطع و رشته:...
defae-hejbarsadat
۱۰/۱۲/۱۳۹۹, ۱۱:۰۸

برگزاری جلسه دفاع خانم مرسده سادات هژبرالسادات

     برگزاری جلسه دفاع خانم مرسده سادات هژبرالسادات عنوان پایان نامه: بررسی توانایی تحمل و ظرفیت جذب ذرات معلق ترافیکی توسط برخی از...
jalase-defae-mofarah
۰۶/۱۲/۱۳۹۹, ۰۹:۳۷

برگزاری جلسه دفاع خانم زکیه مفرح به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم زکیه مفرح به صورت مجازی   عنوان پایان نامه: بررسي رويشگاه و بوم شناسي فردي گياه پنج انگشت در منطقه سبزوار مقطع و...
2021-02-14-06-08-50
۲۶/۱۱/۱۳۹۹, ۰۹:۳۸

برگزاری جلسه دفاع خانم سمیه ماه گلی

 برگزاری جلسه دفاع خانم سمیه ماه گلی عنوان پایان نامه: گياه پالايي گونه هاي گياهي گز، بيد و ني در حاشيه رودخانه كشف رود مشهد مقطع و رشته:...
2021-02-14-05-25-42
۲۶/۱۱/۱۳۹۹, ۰۸:۵۵

برگزاری جلسه دفاع خانم شمیم رمضانی به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم شمیم رمضانی ازغندی به صورت مجازی عنوان پایان نامه: مدلسازي توزيع بيماري ليشمانيازيس با استفاده از جوندگان در ايران مقطع و...
defae-fateme-biglari
۲۹/۱۰/۱۳۹۹, ۰۹:۲۸

برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه بیگلری به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه بیگلری به صورت مجازی عنوان پایان نامه: مدلسازي مطلوبيت زيستگاه گونه هاي غاز مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و...
jalase-defa-malekzade
۱۳/۱۰/۱۳۹۹, ۰۸:۵۲

برگزاری جلسه دفاع آقای علی ملک زاده

 برگزاری جلسه دفاع آقای علی ملک زاده عنوان پایان نامه: بررسي عوامل موثر بر نگرش مردم به تنوع زيستي در كلان شهر مشهد مقطع و رشته: کارشناسی...
jalase-defa-azimi
۳۰/۰۷/۱۳۹۹, ۱۴:۳۲

برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا عظیمی به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا عظیمی عنوان پایان نامه: بررسی اثر زمان و فاصله برداشت بر میزان تولید آنغوزه شیرین در منطقه غرب شهرستان طبس مقطع و...
jalase-defae-razavinia
۲۷/۰۷/۱۳۹۹, ۰۷:۵۵

برگزاری جلسه دفاع خانم سیده سودابه رضوی نیا

 برگزاری جلسه دفاع خانم سیده سودابه رضوی نیا عنوان پایان نامه: بررسی تغییرات خاک و ریشه گیاه Festuca ovina در امتداد گرادیان چرا (مطالعه موردی:...
jalase-defa-moradi
۲۵/۰۷/۱۳۹۹, ۱۳:۳۶

برگزاری جلسه دفاع آقای امیر رضا مرادی

 برگزاری جلسه دفاع آقای امیر رضا مرادی عنوان پایان نامه: ارزیابی دیدگاه گروداران اصلی از اجرای طرح های مرتع داری (مطالعه موردی: شهرستان تربت...
jalase-defa-ashrafi
۲۲/۰۷/۱۳۹۹, ۱۴:۵۰

برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه اشرفی

 برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه اشرفی عنوان پایان نامه: تاثیر اصلاح کننده های مختلف (کود دامی، ذغال زیستی) بر توان تجمع پذیری کروم شش ظرفیتی توسط دو...
jalase-defa-kamjo
۲۲/۰۷/۱۳۹۹, ۰۸:۲۳

برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا کامجو

 برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا کامجو عنوان پایان نامه: مطالعه اهمیت نسبی زیست پناه های زنده و غیر زنده بر روی رخنمودهای آهکی در امتداد گرادیان...
2020-07-18-05-12-40
۲۵/۰۴/۱۳۹۹, ۰۹:۴۲

برگزاری جلسه دفاع خانم آمنه خسروی به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم آمنه خسروی به صورت مجازی عنوان پایان نامه: تغییرات زمانی و مکانی خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز کشف رود مقطع و...
2020-06-13-04-39-05
۲۴/۰۳/۱۳۹۹, ۰۹:۰۹

برگزاری جلسه دفاع خانم نفیسه شهریاری ثانی

 برگزاری جلسه دفاع خانم نفیسه شهریاری ثانی عنوان پایان نامه: مدلسازی پراکنش چند گونه گیاهی بومی در فضای سبز شهری بر اساس اقلیم حال و آینده (مطالعه...
2020-06-13-04-33-54
۲۴/۰۳/۱۳۹۹, ۰۹:۰۳

برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه امانتی

 برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه امانتی عنوان پایان نامه: بررسي تفاوت‌هاي ريختي درون گونه‌اي ماهي Istiblennius pox در سواحل مكران به روش ريخت سنجي...
bargozari-jalase-defa-ramezani
۲۴/۰۳/۱۳۹۹, ۰۸:۵۵

برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا رمضانی مقدم

 برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا رمضانی مقدم عنوان پایان نامه: مدلسازی توزیع گونه های پرنده حساس به تغییر اقلیم در ایران مقطع و رشته: علوم و...
bargozari-jalase-defa-zangane
۱۱/۰۳/۱۳۹۹, ۱۴:۲۶

برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه زنگنه به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه زنگنه به صورت مجازی عنوان پایان نامه: احیای زیستی خاک های آلوده به فلزات سنگین با استفاده از سیانوباکتری و زغال...
bargozari-jalase-defa
۰۳/۱۲/۱۳۹۸, ۱۶:۲۴

برگزاری جلسه دفاع آقای احمد انصاری فرد

   برگزاری جلسه دفاع آقای احمد انصاری فرد عنوان پایان نامه: ارزیابی و پیش بینی تغیرات استفاده از زمین با استفاده از مدل LCM (مطالعه موردی...
2020-02-15-07-02-58
۲۶/۱۱/۱۳۹۸, ۱۴:۳۲

برگزاری جلسه دفاع آقای مجید ابراهیم زاده

 برگزاری جلسه دفاع آقای مجید ابراهیم زاده عنوان پایان نامه: مدل سازی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت و توسعه شهری (خراسان رضوی) مقطع و رشته: کارشناسی...
jalase-defa-khanom-rafiee
۲۶/۱۱/۱۳۹۸, ۱۲:۲۸

برگزاری جلسه دفاع خانم نازنین رفیعی

 برگزاری جلسه دفاع خانم نازنین رفیعی  عنوان پایان نامه: بررسی جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه دو گیاه مرتعی Festuca karatavica و Agropyron...
jalase-defa
۱۶/۱۱/۱۳۹۸, ۰۷:۵۵

برگزاری جلسه دفاع خانم فريده برات زاده

  برگزاری جلسه دفاع خانم فريده برات زاده عنوان پایان نامه: بررسي غلظت كروم و تاثيرات هيستو پاتولوژيك در بافت جردها (جوندگان) تحت تاثير فعاليت...

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر